KANGAROO ISLAND


 

ENGLISH VERSION ON THE BOTTOM 

 

Dzień 11: Warrnambool –> Second Valley

Ostatnią noc spędziliśmy na bardzo dzikim, oficjalnym, darmowym kempingu w środku lasu ;). Jak dotarliśmy tam wieczorem, to było dosyć mroczno i przerażająco, prawie jak w filmie Blair Witch Project, ale rano dziewczyny przestały się już bać ;). Dzisiejszy dzień spędziliśmy głównie na dojeździe w kolejne miejsce, do Cape Jervis (było to około 700km), skąd następnego dnia mieliśmy prom na Kangaroo Island, niesamowitą wyspę o bardzo dziewiczym i dzikim krajobrazie :). Droga zapowiadała się dosyć nudno, ale przypadkiem natrafiliśmy na wyschnięte słone jezioro, po którym została już tylko….różowa sól :). Na noc zostawaliśmy w Second Valley, około 15 min jazdy samochodem od Cape Jervis. Piękne miejsce z ekstra kameralną plażą otoczoną skałami i górkami :).

IMG_9903
Pink dried salt lake 😉
IMG_7325_watermarked_resized
Jetty in Second Valley !
IMG_7315
Second Valley Beach

Dzień 12: Kangaroo Island !

Dzisiaj o 9 rano mieliśmy prom na Kangaroo Island do Penneshaw. Nie bujało na szczęście za mocno i po 45 minutach byliśmy już na Wyspie Kangura ;). Właściwie pierwszą rzeczą, jaka zobaczyliśmy, to dzikie delfiny pływające bardzo blisko brzegu :). Zaczęliśmy od małego hikingu po lokalnych górkach – Ironstone Hill, skąd był całkiem fajny widok na Cape Jervis. Stamtąd pojechaliśmy na jedyną w swoim rodzaju, prawdziwą destylarnię eukaliptusu, gdzie produkują wszystkie olejki, maści, kremy i inne rzeczy produkowane właśnie z tej rośliny. Jadąc dalej na zachód wyspy, po coraz gorszych drogach (zaczynaliśmy od asfaltu, potem utwardzona droga, a potem typowa droga piaskowa 😉 ) dotarliśmy na Bald Hill i lagunę, którą widać z tej góry. Co ciekawe, po drodze napotkaliśmy na czaszkę jakiegoś zwierzęcia zawieszoną na gałęzi, nie uznaliśmy tego jednak za przestrogę przed dalszym wchodzeniem w busz ;). Na koniec dnia dotarliśmy do Vivonne Bay, niesamowitej zatoki, gdzie potężne i mroźne fale z południa (prosto z Antarktydy) docierają na plażę zalewając ją dosyć mocno. Widok z góry, z wydm, jest niesamowity, nawet pomimo chłodnej i pochmurnej pogody ;). Tam spędziliśmy noc na kampingu, 2 minuty na pieszo od plaży i z wyraźnie słyszalnym szumem fal :).

IMG_7389_watermarked_resized
Emu at Eukaliptus Distillery
IMG_7394
Eukaliptus Distillery
IMG_7409_watermarked_resized
Lunch in the middle of nowhere 😉
IMG_7411_watermarked_resized
Lunch in the middle of nowhere 😉
IMG_7451_watermarked_resized
Vivonne Bay
IMG_7214
Vivonne Bay

Dzień 13: Kangaroo Island.

Drugi dzień na Kangaroo Island zaczęliśmy od Flinders Chase National Park – największego parku narodowego na całej wyspie. Jest pełen dziko żyjących zwierząt takich jak: dziobaki (nie widzieliśmy), koale (widzieliśmy !! 🙂 ), kilka gatunków fok (sea lions, australian fur seal, new zealand fur seal) oraz oczywiście wiele kangurów ;). W tym parku znajduje się też jedna z najbardziej krzywych dróg na świecie – droga przy Bunker Hill, która na pierwszy rzut oka wygląda jak jakaś pomyłka budowlańców ;). Jest totalnie krzywa we właściwie każdym kierunku, ale podobno tak miało być ;p. Później zabraliśmy się za zwiedzanie najciekawszych miejsc na wyspie :D. Pierwsze to Admirals Arch. Miejsce na samym wybrzeżu, gdzie fale morskie utworzyły łuk skalny, po którym można przejść, a potem schodzi się na dół. Jest tam też mnóstwo fok i sea lions, czołgających się po skałach i wygrzewających się w słońcu :). Widok z dołu na Admirals Arch robi naprawdę duże wrażenie :). Kolejne miejsce, to Weirs Cove – ruiny domu pewnego mieszkańca wyspy, sprzed wieeeelu lat. Mieszkał on na szczycie klifu, skąd musiał schodzić stromym zboczem na dół na pomost, gdzie co 3 miesiące przypływały dostawy z zapasami jedzenia i picia – niezbyt często je dostawał ;). Wtedy jeszcze nie było DHL’a ;). Na koniec została wisienka na torcie – Remarkable Rocks. Największa atrakcja na całej wyspie, która na zdjęciach i w katalogach nie wygląda wcale aż tak spektakularnie, jednak na żywo jest…..NIESAMOWITA !! Jest to szereg rzeźb skalnych umieszczonych na skalnym wzgórzu. Nie byłoby w tym nic takiego gdyby nie to, że zostały one wyrzeźbione przez….wiatr, wodę i sól :). A kształty są najrozmaitsze !! Skały bardzo twarde i solidne, a mimo wszystko uległy erozji.

IMG_7682-2
Road next to Bunker Hill 😉
IMG_7544
Admirals Arch
IMG_7574_watermarked_resized
Lighthouse next to Admirals Arch
IMG_7584_watermarked_resized
Weirs Cove and the jetty 😉
IMG_9960
Remarkable Rocks !!
IMG_9968
Remarkable Rocks !!
IMG_9972
Remarkable Rocks !!
IMG_7381
Remarkable Rocks !!

Dzień 14: Kangaroo Island.

Ostatniego dnia naszego pobytu na Kangaroo Island zwiedziliśmy północną część wyspy. Zaczęliśmy od Stokes Bay z wielkimi, czerwonawymi kamieniami rzuconymi na plażę, która dodatkowo była otoczona wysokimi, skalistymi klifami :). Nie wiem do końca, czy można było na nie wejść, ale wspiąłem się i było warto :). Stamtąd udaliśmy się na Prospect Hill, górę, z której roztacza się widok na prawie całą wyspę i skąd można bardzo dokładnie zaobserwować ukształtowanie i rzeźbę terenu – tereny dookoła są całkiem górzyste :). Jako, że mieliśmy jeszcze trochę czasu do naszego promu (który był o 19:30), to pojechaliśmy na zachód słońca na Pennington Bay. Kolejna piękna plaża (jak chyba wszystkie w Australii 😉 ). Znaleźliśmy ekstra miejsce na zaparkowanie auta, wystawienie krzeseł i napicie się gorącej kawy :). Było dosyć chłodno i wietrznie, jednak nikomu to nie przeszkadzało ;p. Podziwianie widoków w takim miejscu zdecydowanie było tego warte :). Po dotarciu na przystań promową, okazało się, że nasz prom będzie opóźniony o godzinę – chwilę wcześniej prowadził akcję ratunkową, bo ktoś nadał SOS – no nic to….;) Dostaliśmy w nagrodę darmową kawę, zawsze coś :). Po dopłynięciu do brzegu noc spędzaliśmy znowu w naszej jednej z ulubionych miejscówek – plaży na Second Valley 🙂

IMG_9999a17
Transport of farm animals on the ferry…..terrible :/
IMG_9991
Stokes Bay
DSC00826
Stokes Bay
IMG_7772_watermarked_resized
Somewhere on Kangaroo Island 😉
IMG_9999a14
Pennington Bay !
IMG_7779
Pennington Bay !
IMG_7824_watermarked_resized
Pennington Bay !

 

ENGLISH:

Day 11: Warnambool -> Second Valley

We spent the last night on very wild, official, free camping in the middle of the forest ;). As we get there when it was already dark, it looked pretty gloomy and scary, but in the morning girls were not scared anymore ;). Today we spent most of the time on getting to the next place – to Cape Jervis (it was about 700km) from where the next day we had a ferry to Kangaroo Island, an amazing island with quite pristine and wild landscape :). On the way we came across by a dry salt lake after which there was only pink salt left….;). This night we stayed at Second Valley, about 15 minutes drive from Cape Jervis, a beautiful place with extra cozy beach surrounded by cliffs and hills :).

IMG_9903
Pink dried salt lake 😉
IMG_7325_watermarked_resized
Jetty in Second Valley !
IMG_7315
Second Valley Beach

Day 12: Kangaroo Island!

Today at 9am we had a ferry to Penneshaw on Kangaroo Island. Fortunately there were no big waves and after 45 minutes we arrived at the place ;). The first thing we saw were beautiful dolphins swimming just next to the coast. We started from a small hike on the local hill – Ironstone Hill, where there was a pretty cool view of Cape Jervis. From there we went to the real eucalyptus distillery, where they produce all the oils, ointments, creams and other cosmetics. We kept on going west and there were just worse and worse roads ;p (starting from the asphalt, then paved road and then a typical sand road ;)). We arrived at Bald Hill and we saw the lagoon from the top. Interestingly, we saw an animal skull hanging on a branch, but we didn’t consider it as a warning to not enter the bush ;). At the end of the day we arrived at Vivonne Bay, incredible place, where powerful and cold waves from the south (straight from Antarctica) are reaching the beach. View from the top of the dunes, is amazing, despite the cool and cloudy weather;). We stayed at the campsite which was just 2 minutes walk from the beach :).

IMG_7389_watermarked_resized
Emu at Eukaliptus Distillery
IMG_7394
Eukaliptus Distillery
IMG_7409_watermarked_resized
Lunch in the middle of nowhere 😉
IMG_7411_watermarked_resized
Lunch in the middle of nowhere 😉
IMG_7451_watermarked_resized
Vivonne Bay
IMG_7214
Vivonne Bay

Day 13: Kangaroo Island!

We started the second day on Kangaroo Island with visiting the Flinders Chase National Park – the largest national park on the island. It’s full of wild animals such as platypus (we haven’t seen any), koalas (we saw them !! :)), several species of seals (sea lions, Australian fur seal, new zealand fur seal) and of course many kangaroos ;). In this park there is also one of the most curved roads in the world – the road at Bunker Hill, which at first glance looks like a builder’s mistake ;). Then we started going to the most interesting places on the island: D. The first was the Admirals Arch. Located just on the coast, where the waves formed rock arch, on which you can walk and then go down and see it from the bottom. There is also plenty of seals and sea lions, crawling over rocks and basking in the sun :). View from the bottom to the Admirals Arch makes a really big impression :). Next place was Weirs Cove – old ruins of the house of one of the residents of the island, from many many years ago. He lived on the top of the cliff, from where he had to go down a steep slope to the jetty, where every 3 months he was getting food and water supplies, not too often;). At that time there was no DHL ;). At the end we came to the most popular place – Remarkable Rocks. That’s biggest attraction on the island, which in the pictures and in catalogs doesn’t look very impressive, but in real is…..INCREDIBLE !! This is a series of rocks carved by….water, wind and salt :). And there are all sorts of shapes !!

IMG_7682-2
Road next to Bunker Hill 😉
IMG_7544
Admirals Arch
IMG_7574_watermarked_resized
Lighthouse next to Admirals Arch
IMG_7584_watermarked_resized
Weirs Cove and the jetty 😉
IMG_9960
Remarkable Rocks !!
IMG_9968
Remarkable Rocks !!
IMG_9972
Remarkable Rocks !!
IMG_7381
Remarkable Rocks !!

Day 14: Kangaroo Island:

On the last day of our stay on Kangaroo Island we visited the northern part of the island. We started from Stokes Bay with large, reddish stones thrown on the beach, which was surrounded by high, rocky cliffs :). I’m not sure if it was allowed to climb up the cliff, but I did it and the views were beautiful. From there we went to Prospect Hill, a hill which offers a view of almost the whole island, and where you can easily observe the shape of terrain – the island is quite mountainous :). As we still had some time before the ferry (which was at 7:30pm), we went to see the sunset at Pennington Bay. Another beautiful beach (as probably every beach in Australia ;)). We found a perfect spot to park a car, putting out picnic chairs and drinking hot coffee :). It was quite cold and windy, but no one was complaining ;p. Looking at a wonderful view in such a place was definitely worth it :). When we reached the ferry terminal, it turned out that our ferry will be delayed by an hour because a moment earlier was helping other boat, because of emergency SOS request….;) We got a free coffee because of the delay, at least something :). Once ashore we again spent the night in one of our favorite spots – the beach at Second Valley 🙂

IMG_9999a17
Transport of farm animals on the ferry…..terrible :/
IMG_9991
Stokes Bay
DSC00826
Stokes Bay
IMG_7772_watermarked_resized
Somewhere on Kangaroo Island 😉
IMG_9999a14
Pennington Bay !
IMG_7779
Pennington Bay !
IMG_7824_watermarked_resized
Pennington Bay !
Advertisements

4 thoughts on “KANGAROO ISLAND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s