SYLWESTER W SYDNEY !! // NEW YEAR’S EVE IN SYDNEY !!


        Sylwester w Sydney to jest coś, na co czekałem naprawdę długo :)). Jeden z największych i najbardziej efektownych pokazów sztucznych ogni na świecie przyciąga co roku ogromne ilości turystów i nie ma co się dziwić. Jest to zdecydowanie najbardziej widowiskowe show, jakie do tej pory widziałem :). Ale zacznę od początku…

            Jako, że Sylwester w Australii przypada w lecie, to bardzo popularne jest spędzanie go na świeżym powietrzu. Miejsc do wyboru jest ogromna ilość, począwszy od plaż i parków przy nich leżących, a skończywszy oczywiście na terenach leżących koło Opery i Harbour Bridge, gdzie odbywa się główny pokaz. Żeby zająć sobie dobrą miejscówkę, z najlepszym widokiem, ludzie rozbijają namioty już 2 dni wcześniej i wyczekują ;). Kojarzy mi się to trochę z popularnym w ostatnie wakacje w polskich nadmorskich kurortach “parawaningiem”, jednak tutaj w Sydney ludzie nie zostawiają pustych namiotów, tylko w nich przez te 2 dni mieszkają ;). Opcja dla naprawdę cierpliwych ludzi, jak dla mnie, to trochę strata czasu. Inna opcją jest wykupienie sylwestra na jednym z wielu statków i łodzi wycieczkowych pływających w okolicach mostu, jednak za taką przyjemność trzeba zazwyczaj zapłacić minimum 400 A$ za osobę, czyli dosyć droga zabawa :). My skorzystaliśmy z opcji nr 3, czyli wybrania miejsca trochę dalej od samego centrum fajerwerków, ale z równie dobrym widokiem, dzięki czemu, wystarczyło, że przyszliśmy tam w sylwestra o 16, a nie 2 dni wcześniej :). Był to dosyć spory park, położony przy samej wodzie z cudownym widokiem na Harbour Bridge i zatokę. Oczywiście oprócz nas było też sporo innych ludzi, jednak na szczęście nie było jakoś mega tłoczno. Pogoda była rewelacyjna, także warunki do oglądanie fajerwerków dosłownie wymarzone :).

a1
View from the park towards the Harbour Bridge
a4
People waiting for the fireworks
a3
Harbour Bridge

         Pierwszy pokaz sztucznych ogni odbył się o 21:00 (głównie dla rodzin z dziećmi, którzy potem już szli do domu). Mimo że była to dopiero rozgrzewka przed właściwym show, to i tak fajerwerki robiły duże wrażenie :). Jednak ten pokaz jest bez udziału Harbour Bridge, który jest zostawiany na deser;). Łącznie było 7 miejsc na wodzie, z których były puszczane sztuczne ognie, także było je widać właściwie z każdego miejsca, nawet mocno oddalonego .

b0
Harbour Bridge at night
b1
Pre-fireworks at 9pm 😉
b3
Pre-fireworks at 9pm 😉
b2
Pre-fireworks at 9pm 😉

            2 minuty przed północą na pylonach mostu zostało wyświetlone odliczanie :). Od 30 sekund w dół odliczali już wszyscy razem jednym głośnym chórem i punkt o 24:00 wystrzeliło !!! Najpierw seria sztucznych ogni z Harbour Bridge, potem z wody, potem wszystko razem, znowu sam most i tak na zmianę !! Efekt był NIESAMOWITY !!!! Nikt nic nie mówił, nikt się nie ruszał, mam wrażenie, że nawet niektórzy przestali oddychać (chociaż byłoby to trudne przez 12 minut, bo tyle trwał cały pokaz). Co chwila było tylko słychać krzyki zachwytu :). Była to niewątpliwie najbardziej spektakularna rzecz jaką widziałem w życiu :). Fajerwerki za 7mln A$ poszły z dymem w 12 minut, ale za to w jakim stylu :)). Wrażenie naprawdę OGROMNE !! Niestety ciężko było zrobić dobre zdjęcie ;).

c2
Main fireworks !!
c4
Main fireworks – difficult to take a good picture 😉
c3
Main fireworks – again difficult to take a good picture 😉
c6
Main fireworks – Harbour Bridge looks like in fire 😉
b4
Main fireworks 🙂

Oczywiście po fajerwerkach, gdy 2 miliony widzów z całego miasta zaczęło wracać do domów, nastąpił “drobny” paraliż komunikacyjny, mimo podstawienia wielu dodatkowych autobusów, pociągów itd., ale generalnie jest to tylko drobny szczegół. Myślę, że po takim show nikt nie narzekał na transport ;)).

            W nowym roku życzę Wam wszystkim spełnienia Waszych najskrytszych marzeń i realizowania najodważniejszych pomysłów !! Tylko od Was zależy, czy wprowadzicie swoje plany w życie, czy może dalej będziecie stać w miejscu i czekać na “lepszy moment”. Ten “lepszy moment” prawdopodobnie nigdy nie przyjdzie. Ta chwila jest teraz, czasu później nie cofniecie, więc pora zacząć działać !! Wierzcie mi, że znaczna większość trudnych i odważnych decyzji wprowadza pozytywne zmiany w naszym życiu, trzeba je tylko podjąć i realizować 🙂

ENGLISH

            New Year’s Eve in Sydney is something I’ve been waiting for for a really long time :)). One of the biggest and most spectacular fireworks display in the world attracts a lot of tourists every year and I’m absolutely not surprised by that. This is by far the most stunning show I’ve ever seen :). But I’ll start from the beginning …

            As the New Year’s Eve in Australia is in the summer, it’s very popular to spend it outdoors. There are plenty of places to choose from, starting from all beaches and parks next to them and ending with all the areas around the Opera House and Harbour Bridge, where the main show is performed. To reserve a place with the best view, people were setting up tents already 2 days before and were waiting there all the time ;). That’s the option for very patient ones, in my opinion it’s a kind of a waste of time. Another option is to book a New Year’s Eve party on one of the boat or cruise ships which are located around the bridge, but for that you need to pay a minimum of A$ 400 per person, which is quite expensive party :). We chose the third option which was selecting a place a little further from the center of the fireworks, but still with a very good view, so we could come there at around 4pm on New Year’s Eve not 2 days earlier :). It was quite a long park, located right next to the water with wonderful view of the Harbour Bridge and the bay. Of course, there were also quite a lot of other people, but was not extremely busy, so everybody had some space. The weather was sensational, so the conditions for watching the fireworks were just perfect :).

a1
View from the park towards the Harbour Bridge
a4
People waiting for the fireworks
a3
Harbour Bridge

            The first fireworks display took place at 9pm (mainly for families with children, who were going home after). Despite it was only a warming-up before the main show, it was still a wonderful display :). Although this show is without the fireworks from Harbour Bridge. In total there were seven different places on the water from where they were shot, so they could be seen literally from all around the harbour, even from far distance.

b0
Harbour Bridge at night
b1
Pre-fireworks at 9pm 😉
b3
Pre-fireworks at 9pm 😉
b2
Pre-fireworks at 9pm 😉

2 minutes before midnight the final countdown was displayed on the pylons of the bridge :). Going from 30 seconds down already everybody was counting off in one loud chorus and exactly at midnight the fireworks show started !!! First, a series of fireworks from the Harbour Bridge were shot, then from the water, then all together, again from the bridge and so on !! It was AMAZING !!!! No one spoke, no one moved, I think that even some people stopped breathing (although it would be difficult to do it for 12 minutes as the entire show was that long). There were just screams of delight from every side :). It was undoubtedly the most spectacular thing I’ve ever seen in my life :). Fireworks for A$ 7mln were shot in 12 minutes, but how impressively :)). Really really STUNNING !! Unfortunately it was quite difficult to take a good picture ;).

c2
Main fireworks !!
c4
Main fireworks – difficult to take a good picture 😉
c3
Main fireworks – again difficult to take a good picture 😉
c6
Main fireworks – Harbour Bridge looks like in fire 😉
b4
Main fireworks 🙂

Of course, after the fireworks, when 2 million people from all over the city began to go back to their homes, there was a “small” traffic jam, despite the fact that a lot of additional buses, trains, etc. were organized. I think that after such a show, no one complained for delayed or overcrowded buses or trains ;)).

            In the new year I wish you all to make your dreams come true and to fulfill your most courageous ideas !! It’s all up to you if you will implement your plans or if you will still stay in the same place and wait for the “better time”. This “better time” will probably never come. This moment is now, so it’s time to start doing something !! Believe me, most of the difficult and courageous decisions introduces positive changes in our lives, they only need to be made and implemented 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s