SYDNEY – JAK PRZEZYC FINANSOWO W JEDNYM Z NAJDROZSZYCH MIAST NA SWIECIE :) // SYDNEY – HOW TO SURVIVE FINANCIALLY IN ONE OF THE MOST EXPENSIVE CITY IN THE WORLD :)


Ostatnio kilka osób pytało mnie na temat życia w Australii, więc postanowiłem, że napiszę posta, głównie odnośnie kwestii organizacyjnych, finansów i pracy. Może to być przydatne dla osób, które planują tutaj przylecieć i pomieszkać przez jakiś czas, a także dla tych, którzy są ciekawi jak to tutaj wygląda ;).

KOSZTY ŻYCIA:

Tak jak pisałem już wcześniej, życie w Australii, a zwłaszcza w Sydney, jest drogie, na szczęście wysokość zarobków (jak już znajdziemy pracę) jest adekwatna. Jednak przed przylotem tutaj potrzebujemy mieć zaoszczędzone sporo pieniędzy – wiza i inne formalności, przelot i wystarczające środki na minimum 2 miesiące życia na miejscu (oczywiście na wszelki wypadek lepiej mieć nawet więcej 😉 ). Żeby przybliżyć koszty utrzymania, podaję niżej 3 podstawowe kwestie, które się na to składają (ceny są szacunkowe, kurs AUD ok. 2,80 PLN)

 1. Zakwaterowanie:
 • Pokój dzielony (2 pojedyncze łóżka): 160-200 AUD/tydzień/osobę
 • Pokój podwójny (łóżko 2-osobowe), opcja raczej tylko dla par ;): 260-350 AUD/tydzień/2 osoby – NAJTAŃSZA OPCJA (130-175 AUD/osobę) !!
 • Pokój 1-osobowy: 190-260 AUD/tydzień/osobę – NAJDROŻSZA OPCJA….

Ceny oczywiście zależą od lokalizacji i standardu/wyposażenia mieszkania.

Jak widać najbardziej opłaca się przyjechać z partnerem/partnerką i wynająć pokój podwójny ;).

 1. Transport publiczny:

Około 30-50 AUD tygodniowo, w zależności od tego jak daleko trzeba dojeżdżać.

 1. Wyżywienie:

80-100 AUD tygodniowo, oczywiście zależy jak dużo jesz i gdzie kupujesz ;). Najtaniej jest robić zakupy w supermarketach (np. Aldi).

Jak widać na same koszty SKROMNEGO utrzymania trzeba liczyć minimum 350 AUD na osobę tygodniowo, a zazwyczaj i tak wyjdzie około 400 AUD – jakiś lunch na mieście, kawa, drobne wydatki, itp. Tak więc miesięczny koszt OSZCZĘDNEGO życia w Sydney dla jednej osoby to około 5000 PLN. Warto mieć to na uwadze przed przyjazdem.

Najważniejsze na samym początku są 2 rzeczy:

 1. Zminimalizować koszty utrzymania, czyli znaleźć tanie zakwaterowanie, robić zakupy w supermarketach, nie szaleć z kasą i wydatkami.
 2. JAK NAJSZYBCIEJ ZNALEŹĆ PRACĘ !! Dopóki nie pracujesz w Australii, to kasa znika bardzo szybko ;). Jak znajdziesz pracę, to też znika, ale wolniej :).

PRACA:

Tutaj warto powiedzieć o kilku kwestiach:

 1. Na początku nie spodziewaj się za wiele i nie wybrzydzaj co do pracy. Nie ważne, że masz 5 lat doświadczenia w Polsce jako informatyk, czy skończyłeś 3 kierunki studiów. Bez australijskiego doświadczenia masz raczej małe szanse, żeby dostać pracę biurową, czy jako specjalista, inżynier, itp. Dodam też, że znajomość angielskiego jest oczywiście bardzo ważna. Znam przypadki programistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie znali angielskiego i pierwsze pół roku pracowali na zmywaku :). Większość ludzi na początku po przyjeździe pracuje w: restauracji, kawiarni, na budowie, w supermarkecie, w sklepie, itp. To jest całkowicie normalne, znajdź jak najszybciej jakąkolwiek pracę, zacznij zarabiać w dolarach, a potem jeśli zajdzie taka potrzeba możesz zacząć szukać czegoś innego :).
 2. Uwaga co do stawek za godzinę !! Są one często bardzo różne, sam na początku nie wiedziałem, ile mogę się spodziewać. Teraz już wiem :). Na początku absolutne minimum, ile pracodawca powinien Ci zapłacić to jest około 16-17 AUD/godzinę NETTO. Uważam, że jeśli ktoś proponuje Ci 15 dolarów lub mniej, to jest to zły pracodawca i jest to po prostu wyzysk. Lepiej się na takie oferty nie zgadzać. Uważajcie też na prace “na czarno”, jest to czasami wygodne dla obu stron, ale niestety sprzyja oszustom i czasami możesz nie dostać wypłaty…Na taką pracę zgadzaj się tylko wtedy, kiedy ufasz pracodawcy w 100%. Jeśli na początku zaproponują Ci gdzieś 18-20 AUD/h NETTO to jest to już całkiem dobra stawka. Pamiętaj, że mając już jakąś pracę, możesz sobie zawsze na spokojnie szukać innej. Najgorsze to nie pracować nigdzie ! Ani się obejrzysz, a Twoje ciężko zarobione w Polsce złotówki rozpłyną się ;).
 3. Zazwyczaj najtrudniej jest znaleźć pierwszą pracę. Niestety w Australii pracodawcy często nie chcą brać kogoś, kto jeszcze nigdzie tutaj nie pracował. Tym bardziej istotne jest, żeby jak najszybciej zdobyć pierwszą pracę, potem już jest zazwyczaj łatwiej znaleźć kolejną;). Przygotuj też Resume (CV) zgodnie z tutejszymi standardami, wygląda ono trochę inaczej niż u nas, w Polsce.

Na koniec dobra i przyjemna informacja :). Nawet jeśli przyjeżdżasz tu na wizie studenckiej (na której zazwyczaj musisz odkładać na bieżąco pieniądze na opłacenie collegu) i na dodatek nie możesz pracować na pełen etat, to przy oszczędnym trybie życia (czyli np. nie imprezowaniu w każdy weekend i nie chodzeniu codziennie na obiad do restauracji 😉 ) jest się w stanie odłożyć też trochę pieniędzy na dodatkowe przyjemności typu wycieczka do Nowej Zelandii, wyjazd na Bali, skok na spadochronie, nowego iPhona, itp ;). Jeśli jednak jesteś rozrzutny i kasa się Ciebie nie trzyma, to niestety prawdopodobnie będziesz żył od wypłaty do wypłaty ;). Kolejna dobra informacja jest taka, że wypłaty są tutaj zazwyczaj CO TYDZIEŃ !!

Podsumowując: początki w Australii są zazwyczaj trudne, ale po pewnym czasie zaczyna się wszystko powoli układać :). Napisałem tą notkę nie w celu zniechęcenia osób, które chcą tu przylecieć, ale w celu poinformowania jak jest. Lepiej się nie nastawiać, że zaraz po przylocie wszystko się samo jakoś ułoży, warto mieć świadomość, że trzeba być ogarniętym i trochę się wysilić, praca się sama nie znajdzie ;).

Piękna pogoda, wygodny styl życia i wieeeele niesamowitych atrakcji i rzeczy do robienia rekompensują wszystko :). Wielką satysfakcją jest też, jeśli po ciężkich początkach dochodzimy w końcu do momentu, kiedy mamy stabilną sytuację i nie musimy się już o nic martwić. Osobiście uważam, że jeśli do czegoś dochodzi się większym trudem i z większym zaangażowaniem, to potem się to bardziej docenia i bardziej z tego cieszy :).

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do komentowania pod tym postem, chętnie na wszystko odpowiem :).

ENGLISH:

Recently, several people have asked me about life in Australia, so I decided to write a post, mainly relating to organizational issues, finances and work here in Sydney. This can be useful for people who are planning to come here and live for some time and also for those who are just curious how it looks like in here;).

COSTS OF LIVING:

As I wrote some time ago, living Australia, especially in Sydney, is expensive, fortunately the salary (when you finally find a job) is reasonably high. Although, before arrival you need to have quite a big savings – for visa and other formal issues, flight and sufficient funds for at least first 2 months of living here (of course, just in case, it’s better to have even more;)). To show the cost of living, I wrote below 3 basic issues, which have to be considered (prices are estimated, 1 AUD = 0,65 EUR):

 1. Accommodation:
 • Share room (2 single beds): 160-200 AUD/week/person
 • Double room (1 double bed), it’s obviously mostly for couples ;): 260-350 AUD/week/2persons – THE CHEAPEST OPTION (130-175 AUD/person) !!
 • Single room: 190-260 AUD/week/person – THE MOST EXPENSIVE OPTION

Prices obviously depend on the location and standard of the flat/house.

As you can see the best option is to come with a partner and rent a double room ;).

 1. Public transport:

Around 30-50 AUD/week, depending on how far you have to go.

 1. Food:

Around 80-100 AUD/week, it obviously depends on how much you eat and where do you buy groceries ;). The cheapest way is to do the shopping in supermarkets (such as ALDI).

As shown above minimum cost of economical living is around 350 AUD per person per week but usually it comes up to around 400 AUD – some lunch in the city, coffee, some small expenses, etc. Thus, the monthly cost of budget living in Sydney for one person is about 1200 EUR.

The most important things at the beginning:

 1. Minimize the cost of living – find cheap accommodation, shopping in supermarkets, do not go crazy with spending money ;).
 2. FIND WORK AS SOON AS POSSIBLE !! As long as you don’t work in Australia, the money disappears very quickly;). Once you got a job, it still disappears, but slower :).

JOB:

Few essential issues:

 1. At the beginning don’t expect too much and don’t be picky about the work. It doesn’t matter that you have 5 years professional work experience in your country or graduated from 3 different faculties. Without an Australian experience you have very little chance to get office work, or as a specialist, engineer, etc. Obviously good english skills are crucial. I know some IT specialist with years of experience, but who didn’t speak english and they used to work as a kitchen hand for half a year when they first came here;). At the beginning majority of people work in restaurants, cafes, on construction sites, in the supermarket, shop, etc. This is absolutely normal, find any job as soon as possible, start earning some money and then if necessary you can start looking for another job :).
 2. Be careful with hourly rates !! They are often very different, at first I didn’t know how much I can expect. Now I know :). At the beginning absolutely minimum pay is about 16-17 AUD / hour NET. I think that if someone offers you 15 AUD or less, it’s a really bad employer and it’s simply exploitation. Better not to take such offers. Also be careful with “cash in hand jobs”, it’s sometimes convenient for both sides, but unfortunately favors the fraudsters and sometimes you might be cheated and not get paid … You should take such a job only if you trust the employer 100%. If at the beginning somebody offers you around 18-20 AUD / h NET it’s already a pretty good rate. Remember that when you already have a job, you can calmly start looking for another one 😉 .The worst thing is if you don’t have any work!
 3. Usually the most difficult is to find a first job. Unfortunately, in Australia, employers often don’t want to employ someone who has never worked in Australia before. Because of that it’s very important to find it as soon as possible, once you find a job it’s usually easier to find next one;). Also prepare a proper resume (CV) in accordance with local standards.

Now time for a good and pleasant news :). Even if you are coming here on a student visa (which usually forces you to put aside some of the money you earned, to pay for college and additionally you are not allowed to work full time), you might be still able to save some money for some pleasant attractions, such as trip to New Zealand, travel to Bali, parachute jump, new iPhone, etc, supposing you can live in the economical way (eg. not partying every weekend and not going to the restaurant for a lunch every day;)). Although, if you are lavish and can’t hold a money too long, then unfortunately you will be probably living from paycheck to paycheck;). Another good news is that paychecks are usually EVERY WEEK !!

To sum up: first few months in Australia are usually quite difficult, but after a while everything starts to be better:). It’s not my aim to discourage people who want to come here, but to inform you how some things here looks like. It’s way better to know these issues before you come here, so you can plan everything better.

Beautiful weather, comfortable lifestyle and maaaany great attractions and things to do reward it all :). It’s also a great satisfaction, when after a difficult beginning you finally come to the point where you have a stable situation and no longer have to worry about anything. Personally, I think that if you achieve something with a bigger effort and with bigger commitment then you appreciate it more and you’re much happier and much more satisfied :).

If you have any questions feel free to comment on this post, I’ll be happy to answer all of them :).

SAM01_65

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s