Zycie w Sydney – spostrzezenia cz.2 // Living in Sydney – insights p.2


…ciąg dalszy spostrzeżeń ;):

6. Sydney jest chyba najbardziej wielokulturowym miastem na całym świecie, serio, bardziej niż Nowy Jork, czy Los Angeles ! Są tu ogromne ilości chińczyków (oni to akurat są chyba wszędzie), hindusów, tajów, koreańczyków i innych azjatów. Oprócz tego jest oczywiście sporo brytyjczyków i amerykanów ( ciekawe czemu :)? ). Jest też całkiem dużo Polaków, aż sam byłem w szoku. Kojarzycie Laskę z “Chłopaki nie płaczą” ? On też tu jest :). Właściwie każdego tygodnia poznaję jakiś nowych ludzi z Polski. Okazuję się, że w samym Sydney mieszka więcej Polaków niż w Sopocie – około 50tys. 🙂

7. Wixy ! Najbardziej imprezowa dzielnica Sydney to Kings Cross. Nazwa dosyć dostojna i niezbyt trafnie odzwierciedla to, co się tam dzieje :). Jakiś czas temu ze względu na liczne bójki i podobno jakieś morderstwo miasto stwierdziło, że trzeba coś z tym zrobić i wprowadziło ‘lock out curfew’. O co chodzi ? Po 00:30 w nocy nie można wychodzić, ani zmieniać klubu. Jak wyjdziesz, to już nie wejdziesz…nigdzie ;p. Alkohol na mieście jest sprzedawany tylko w BOTTLE SHOP’ach, których wcale nie ma aż tak dużo. Wejść do środka mogą tylko osoby pełnoletnie, a po 22:00 obowiązuje już zakaz sprzedaży alkoholu…Taka sytuacja.

8. Miasto jest olbrzymie, około 50x50km. Niestety w związku z tym czasami transport z jednego miejsca do drugiego zajmuje duuuużo czasu. Dojazd ode mnie do centrum miasta trwa około 50-60 minut, na plażę około 1,5h. Dodam tylko, że to i tak dosyć krótko :). Z obrzeża miasta nad ocean mogłoby zająć nawet ze 2,5h ! Ze względu na niesamowicie tanie paliwo (w stosunku do zarobków) oraz wygodę większość ludzi jeździ samochodami, korki w godzinach szczytu są duże. Paradoksalnie komunikacja miejska wychodzi drożej niż jazda autem, także tylko dla bogaczy 😉 !! Jednak jadąc pociągiem oszczędzamy dużo czasu, a płynąc promem podziwiamy fajne widoki 🙂

9. Centrum miasta pod względem architektonicznym to totalny chaos :). Około 50 lat temu zaczęto masowo burzyć stare, ale mega stylowe wiktoriańskie budynki i w ich miejscu budować nowoczesne wieżowce z apartamentami i biurami. W pewnym momencie ktoś się skumał, że to jednak nie do końca dobre i że jednak te stare budynki powinny zostać. Było już jednak trochę za późno :). W związku z tym w centrum miasta nowoczesne drapacze chmur wyrastają zaraz za starymi i niskimi budynkami sprzed ponad 100 lat 🙂

10. Ludzie w Australii są na tyle wyluzowani, że na prawdę niewieloma rzeczami się przejmują. Nie przeszkadzają im bezdomni śpiący na dworcu głównym, oprócz tego w samym centrum miasta jest park, w którym można LEGALNIE rozbić namiot i tam sobie spać – NO WORRIES ! Jak coś się zepsuło, to się nie stresuję, kupię nowe – NO WORRIES ! Nie wiem gdzie są moje buty, czy klapki – NO WORRIES – pójdę do McDonalda na bosaka 🙂


ENGLISH:

…next part of insights;):

6. Sydney is probably the most multicultural city in the world, really, more than New York or Los Angeles! There is a huge amount of Chinese people (there are actually plenty of them all around the world), Indians, Thais, Koreans and other Asians. Additionally there are also a lot of British and American people (just guess why :)? ). There’s also quite a lot of Poles, I was actually quite shocked. Do you remember ‘Laska’ from “Chlopaki nie placza” movie? He’s also here :). In fact, every week I meet some new polish people. It turns out that only in Sydney there are more Poles than in Sopot – about 50 thousand 🙂

7. Parties! The most party district in Sydney is Kings Cross. Such a dignified and elegant name for such a place, it doesn’t very accurately reflects what is happening there :). Some time ago, because of the numerous fights and apparently some murder city authorities decided to do something with this, so they introduced a ‘lock out curfew’. What’s this? After 0:30 at night you can’t go out or change the club. As you leave you won’t be able to enter any club…;p. Alcohol in the city is sold only in BOTTLE SHOPS and there aren’t so many of them. Only adults can enter them and it’s forbidden to sell alcohol after 10 PM… Such a situation.

8. The city is huge, about 50x50k. Unfortunately because of this it’s sometimes very time consuming to get from one place to another. It takes me around and hour to get to the city center from the place I live and around 1,5h to the beach . I will only add that it’s still pretty close :). From the far western suburbs of the city to the ocean it would take around 2.5 hours! Due to incredibly cheap fuel (in relation to earnings) and the convenience majority of people go to work by car, traffic jams during peak hours are large. Paradoxically, public transport is more expensive than driving a car, so it’s only for rich people (such as me, haha;) ) !! Although, going by train saves a lot of time, and using ferry we can observe a nice views 🙂

9. City center is totally chaotic when it comes to the architecture :). About 50 years ago there was a mass demolition of old, but very stylish Victorian buildings and modern skyscrapers with apartments and offices were built in their places. At some point somebody realized that this wasn’t a good solution and that these old buildings should stay. But it was already a bit too late :). Therefore in the city center modern skyscrapers springs up right behind the old and low buildings over 100 years old 🙂

10. People in Australia are so relaxed and easygoing, that they really don’t worry about most of the things. They actually don’t mind that some homeless people sleeps on the main railway station, what’s more in the heart of the city center there is a park, where you can LEGALLY pitch a tent and sleep there – NO WORRIES ! When something breaks down, I’m not nervous, I’ll buy a new one – NO WORRIES ! I don’t remember where my shoes or flip-flops are – NO WORRIES – I’ll go to McDonald’s barefoot 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s